Dzień: 2023-02-23

Blog

Pomoc humanitarna z krajów Unii Europejskiej

Rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 roku spowodowała kryzys humanitarny w Europie, do Polski oraz innych krajów europejskich przybyło wielu uchodźców z terenów Ukrainy. Unia Europejska silnie wspiera Ukrainę pomocą humanitarną, organizowane są dostawy żywności, leków, ubrań oraz innych niezbędnych dóbr, które są obecnie potrzebne. Pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie Państwa członkowskie oraz instytucje […]

Read More