Z czego wynika rosnąca popularność ETF w Polsce?

Rosnąca popularność ETF w Polsce wynika przede wszystkim z zalet tego typu funduszy. Jak w nie inwestować? Co można wymienić wśród plusów funduszy ETF? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Fundusze ETF – czym są i jak działają?

Fundusze ETF (z ang. Exchange Traded Fund) to szczególny rodzaj funduszy inwestycyjnych, co wynika z faktu, że są one notowane na giełdzie. W efekcie charakteryzuje je zarówno wysoka płynność, jak i bieżąca wycena. Istotne jest jednak to, że od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych odróżnia je także cel działania. W przypadku ETF-ów nie jest nim bowiem uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu, czyli pokonanie rynku, ale wierne naśladowanie instrumentu bazowego, na którym się opierają. Co może nim być? Otóż, z reguły są to indeksy giełdowe, jednak inwestować można także w ETF-y oparte na koszykach akcji, obligacjach, walutach, czy surowcach. W ostatnim czasie dużą popularność zyskują również ETF-y oparte na kryptowalutach. Jak wygląda to w praktyce? Otóż, istotne jest to, że ETF składa się z akcji dokładnie tych samych spółek, które tworzą dany indeks giełdowy. W efekcie każda jego zmiana wartości będzie skutkowała identycznym spadkiem lub wzrostem kursu ETF-u.

Jak inwestować w ETF-y?

Popularność ETF w Polsce wynika w dużej mierze z ich dostępności, ponieważ jednostki uczestnictwa funduszy może nabyć każdy, kto posiada rachunek maklerski. Otwiera się go u brokera, który pełni w tym przypadku role pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Po otwarciu rachunku wystarczy go zasilić, co umożliwi inwestowanie w ETF-y. Jak dokonywać tego typu transakcji? Szczegółowe informacje na temat tego, jak wygląda to w praktyce znajdują się artykule przedstawiającym proces zakładania rachunku maklerskiego.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Za inwestowaniem w ETF-y przemawia nie tylko dostępność tego typu funduszy, ale również fakt, że pozwalają one osiągać stabilne zyski w długoterminowej perspektywie. Jest to możliwe, ponieważ zdecydowana większość indeksów giełdowych na przestrzeni kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat rośnie, a co za tym idzie ich naśladowanie może być znacznie korzystniejsze niż samodzielne szukanie okazji inwestycyjnych. Do pozostałych zalet ETF-ów należy zaliczyć natomiast:

  • niskie opłaty za zarządzanie, co jest efektem tego, że jest to zarządzanie pasywne;
  • niski próg wejścia w inwestycję, ponieważ możliwy jest zakup nawet pojedynczych jednostek uczestnictwa ETF-ów;
  • brak konieczności ciągłego śledzenia notowań giełdowych, co sprawia, że inwestowanie w ETF-y jest mało wymagające pod względem czasu.

Podsumowując należy stwierdzić, że rosnąca popularność ETF-ów w Polsce to nie tylko efekt ich wysokiej dostępności, ale również licznych zalet. Istotne w tym przypadku jest także to, że fundusze tego typu doskonale sprawdzają się w przypadku inwestowania długoterminowego umożliwiając osiąganie stabilnych zysków. W efekcie polecane są inwestorom, którzy inwestują z odległą perspektywą oraz nie mają czasu lub ochoty na ciągłe śledzenie notowań giełdowych.

Finanse

Rywalizacja w handlu Forex – Jak konkurencja może poprawić wyniki inwestorów?

Rynek Forex, znany również jako rynek walutowy, jest jednym z najważniejszych rynków finansowych na świecie. Dzienny wolumen obrotu na tym rynku przekracza miliardy dolarów, a liczba uczestników stale rośnie. W miarę jak rynek Forex staje się bardziej dostępny i atrakcyjny, rywalizacja między traderami także narasta. inwestorów. Rywalizacja na rynku Forex Rynek Forex to globalny rynek, […]

Read More
Blog Finanse

Dlaczego warto nabyć gotowe spółki w Gdańsku i okolicach?

Gdańsk, dynamiczne i nieustannie rozwijające się miasto nad Bałtykiem, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiej sceny biznesowej. Z każdym rokiem przyciąga coraz większą liczbę przedsiębiorców, inwestorów i startuperów, którzy widzą w nim nie tylko urokliwe miasto o bogatej historii, ale również doskonałe środowisko do rozwoju ich firm. Jednym z ważnych elementów ułatwiających zakładanie działalności gospodarczej […]

Read More
Finanse

Na jakie pożyczki powinni decydować się polscy przedsiębiorcy?

Dla zawodowego przedsiębiorcy pożyczka jest często kwestią chwili. To znaczy wczoraj była nam ona jeszcze niepotrzebna ale dzisiaj po spotkaniu w firmie ty jako jej właściciel wiesz że do końca miesiąca musisz zakupić pewną maszynę. Musisz albowiem w przeciwnym wypadku nie będziesz konkurencyjnym na rynku. Czy wiesz już teraz gdzie wypada się w tym celu […]

Read More